BÜYÜK İSLÂM İLMİHALİ – Ömer Nasuhi Bilmen

BÜYÜK İSLÂM İLMİHALİ - Ömer Nasuhi Bilmen
ÖNSÖZ Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise. İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümariin bağlı bulunduğu İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır. Aslında bütün insanlığın manevî ruhu yerinde ...