AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ'NİN HAYATI

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ'NİN HAYATI
Cihan Pâdişâhlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri (1541-1628) Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd’dur. “Hüdâyî” ismi ve “Azîz” sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir. Bunu ilâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan Sensin yâ Resûlallâh    diyerek kendisi de ifâde eder. Koçhisar’da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar’da geçmiştir. ...

Sahabe

Sahabe
Sahabe

SEYYİD ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ

SEYYİD ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ